Antal fugle set i Danmark igennem DOF BASEN.

2010   94 biæder .

2011    96 biæder.

2012    123 biæder.

2013 – 132 biæder.                                       

2014 – 49 biæder.

2015 – 147 biæder.

2016 – 81 biæder.

2017 – 260 biæder .          

2018 –   99 biæder.    

2019 –  40 biæder ( her er registreret flere fugle, men da det er samme fugle ,er de ikke med her . )

2020 Der er registreret 87 biæder. Her er flere fugle registreret flere gange, så det rigtige billede ligger omkring 40 fugle. Der er også registreret fugle fra vores sted , så de 40 stk. skal nok passe.

2021 108 biæder indtil nu d 12 juni

2021 Det her skriver jeg d .12 juni 2021.

Største flok var på 12 styk set i Nordsjælland d 16 maj. Jeg tror det måske kunne være vores fugle. Da det var meget kold i den periode ,er jeg bange for de er blevet presset længere østpå og derfor kommer de ikke i 2021. Dette er kun min egen teori. Vores fugle i 2020 var også en tur omkring dette område inden de kom til deres ynglested.

Her d 21 juni 2021 er der stadig væk ikke kommet biæder til vores yngleplads. Der bliver heller ikke set biæder rundt om i Danmark .Jeg tror det er ca. 14 dage siden der er blevet set en enkelt biæder. Derfor er jeg ret sikker på min teori holder ,omkring de fugle der har været her. Kulden har fået dem til at stoppe op og biæderne er trukket sydover igen ,for at finde en egnet ynglepladser. Skriver lidt med Jörg Vollheide fra Tyskland omkring biæderne i Tyskland .De har fået deres biæder normalt op i år. Nogle af dem er endda kommet 8-10 dage før en normalt. Det er med til at jeg tror vores biæder er i Tyskland .

Jeg vil skrive her senere hvad status er for 2021 med vores biæder i DK. juni

Her den 31-7-21 er der set 95 biæder rundt i DK .Det et helt normalt og mange af disse biæder er registreret måske 2-3 gange Så tortalt har der vel været omkring 20 biæder + de 12 i en flok d 16 maj.

Prøv at lægge mærke til de her tal. Det ser ud som om, hvert andet år kommer der flere biæder til landet, så i 2021 skulle der så komme flere end i 2020. Jeg venter spændt.

2022

2022 Jeg har registreret 71 fugle ,men tallet ligger nærmere omkring 40-45stykker da mange af registrerende er samme sted og samme dag ,så det er helt sikker de samme fugle.

Jeg havde håbet på at der måske havde dukket en eller 2 andre yngle steder op ,men det ser det ikke ud til her d. 31 maj.

Den første biæder blev registreret d 15 maj i Nordsjælland. Det er også ca. 14 dage senere en normalt registrering.

2022 blev desværre også et år, hvor vi ikke fik biæder i vores koloni. Biæder i Danmark har været rigtigt dårlig i 2022. Jeg har fulgt biæderne siden 2017 og 2022 er det år, hvor der har været mindst tilmeldinger af biæder på den danske DOF. base. Det kommer jeg ind på lidt senere på dette sted.

2022 Jeg har registreret 71 fugle ,men tallet ligger nærmere omkring 40-45stykker da mange af registrerende er samme sted og samme dag ,så det er helt sikker de samme fugle. Det betyder at der i Danmark kun er registreret det halv så mange biæder som normalt. I Tyskland har de stor fremgang af biæder og så er det man spørger sig selv. Hvor der og ikke i Danmark. Hvad skyldes dette.?

2023 Det ser desværre ud til at 2023 bliver et dårlig år med biæder. Der er set 2-3 fugle pr gang og en flok på 11 fugle ,men alle omkring Skagen . Det kunne tyde på at biæderne har trukket meget højt og stopper så ved Skagen . Her vender de om og flyver sydpå igen. Vores fugle tror jeg var med i trækruten hvor de kommer op omkring Sjælland .Men i den del af Danmark har der kun været ganske få fugle ,så derfor får vi ingen over til vores grusgrav. Vi har ellers haft tørt og rimeligt varmt vejr ,så der burde være kommet nogle over til Jylland . Så jeg er bange for at vi ingen ynglende biæder får i Danmark i 2023. Der blev set en flok på 13 biæder på Sjælland Det var den 14 juli og hvor de kommer fra er svært at spå om. Jeg har kun kendskab på et par i Sverige så om det bare er en flok der strejfer rundt er nok mere sandsynligt Har ikke kendskab på at de skulle yngle på Sjælland .

Der er registreret 76 biæder og total antal biæder ligger nok omkring de 42 stk i 2023 Da mange af dem er registreret samme sted ,bliver de talt flere gange ,derfor dette antal på ca. 42 fugle. Det er mindre en normalt . Den sidste biæder i 2023 er noteret i Nordjylland d 29 -8 -23

Men her i 2023 er der en forskel fra de andre år. Største parten af biæderne i 2023 er registreret omkring Skagen og resten omkring Nordsjælland . Der kun en enkelt observation omkring Brabrand med 6 fugle – Thurø med 8 biæder – Bornholm 1 enkelt fugl -og Møn med 2 biæder. Normalt har der de andre år være biæder spredt mere ud over hele landet og det er dette der er lidt speciel . Håber stadigvæk på at de dukker op her i Sønderjylland igen .

2024 viser igen at biæderne kommer med i det østlige Danmark . Omkring det Østlige Sjælland kommer de fleste op til Danmark . Nogle drager videre til Sverige og hvor mange der yngler her .har jeg ikke overblik over. Ved kun at der skulle være 3 par omkring Trelleborg og tror det er samme sted der var 1 par i 2023.

Den første biæder blev set i Skagen d 5-5-24

Her d. 8-6-24 er der set 91 stk . Den største flok har været på 12 Sådan en flok kan sagtens have slået sig ned i Dk for at yngle ,eller måske er det den flok der yngler omkrin Trelleborg i Sverige

Her ses hvordan biæderne bruger træerne ude i grusgraven.

Her er de antal der har ynglet her siden 2012 :

2011:  mindst et par med 3 unger, måske flere, da kolonien blev besøgt meget sent på sæsonen.

2012:                 3 par

2013:                 3 par

2014:                 4 par

2015:                 7 par

2016:                 5 par

2017 2 par – 12 gamle fugle i området 8 unger

2018 4 par – 12 gamle fugle 16 unger

2019 3 par – 10 gamle fugle ca mellem 10 – 15 unger

2020 5 par – 4 gamle fugle ca 15 unger

2021 0 par desværre ingen fugle i 2021

2022 0 par desværre heller ingen ynglefugle i 2022

2023 0 par der har heller ikke være biæder i området heri 2023 . 1 par i det sydlige Sverige, Trelleborg

2024 0 par Ingen ynglende biæder i Dk her i 2024. Skulle være 3 par i det sydlige Sverige Trelleborg.