Biæder i Extremadura Spanien. 2023

Extremadua Spanien 2023 fra d. 20 april til og med d. 30 april.

Deltager på turen :

Bent Hylsebæk ,Gråsten – Kaj Verner Sørensen Løjt – Per Bangsgaard, Gråsten.

Formålet med turen for mig var at opleve biæderne under andre yngleforhold end dem vi kan tilbyde biæderne her i Danmark.

Vores hotel lå kun 10 minutters gang fra marken ,hvor biæderne holdt til . Området kaldes parken og det er en offentlig park ,som er indhegnet på grund af fritgående køer ( plus en stor tyr ) – heste og geder . Det var et område med græs ,hvor dyrene gik og græssede hver dag. Området var også beplantet med oliventræer ,og disse træerne gav meget skygge til en del af området.

Her ses området med oliven træer.

Flere steder var der også små søer ,hvor mange fugle kom for at drikke vand. Også biæderne brugte søen til at drikke vand i. Men samtidigt tiltrak det også en del insekter ,som biæderne kunne bruge .Især guldsmede var der en del af ,som biæderne var glade for at fange..

Markerne var helt flade og og der gik kun en lille fordybning (grøft ) igennem en del af græsmarken . Men siderne her var kun omkring 30 cm høje ,så det gav ikke store skrænter til biæderne ,hvor de kunne lave deres rede huller.

Her kan man se grøften der går igennem marken.

Hele området husede vel omkring 60 par biæder.

Nu vil jeg lave en beskrivelse af hele området og biæderne yngle cyklus her .

Her kan man se træerne biæderne brugte til at flyve op i , når der kom noget de blev bange for. De overnattede også i disse høje træer.

Omkring marken var der lavet en stengærde på med en højde på ca. 1,5 m . Stengærdet var lavet for at holde de forskellige marker adskilte og at dyrene blev inde på deres egen græsmark. Lige bagved stengærdet var der høje træer i hele stengærdes længde .Det var træer på en 7-8 meters højde . Disse træer brugte biæderne til at flyve op i , hvis der skete noget på græsmarken og omkring deres reder. Her var biæderne godt beskyttes mod rovfugle . Der var også andre fugle i de høje træer

Træerne blev også brugt til overnatning og her skete så det samme, som jeg oplevede i vores koloni i Danmark .Biæderne havde en vagtpost , som fløj ud i et træ ,der stod ude på græsmarken . Den observerede her fra ,om der var klar bane og efter ca. 5 minutter gav den så lyd fra sig , og det blev modtaget af de andre biæder, der sad og ventede i de høje træer.

Vagtposten er kommet frem for at inspicere området for at se om der er klar bane.

Det første biæderne gjorde om morgenen ,var at komme ned til deres rede huller for at se om alt var ok. Biæderhullerne var gravet meget tæt op af hinanden og med en afstand på ca. 40 cm mellem hvert rede hul . ( i Danmark havde vi omkring 2-2,5 m. i mellem rede hullerne . Man kan nok forstille sig , at biæderne sad tæt sammen omkring disse rede huller ,da flere af parrene var på både 3- og 4 gamle fugle ( det var det samme i Danmark .Her havde vi også 3- 4 biæder omkring en rede hul. ) Jeg beskriver lidt senere her hvad det betyder.

Her ses biæderne omkring 3 rede huller . Som man kan se her er de mange biæder omkring rede hullerne.
Ved hver sandbunke er der en rede hul .Det viser hvor tæt rede hullerne ligger sammen.
Biædernes rede hul har en diameter på ca. 15 cm x 15 cm og en dybde/ længde på 30 cm til 40 cm . I Danmark er rede hullet på 17 cm x 17 cm og en dybde mellem 80 cm og en 130 cm- Forskellen på de her rede huller i Spanien og dem i Danmark er den ,at rede hullerne i Spanien går næsten vandret ind under græstæppet ,medens rede hullerne i Danmark går ind i en skrænt. . Det har den fordel for biæderne her i Spanien , at de kan hurtigt komme ud fra rede hullet . Køer og heste går jo græsser omkring disse rede huler og kan sagtens komme til at træde ned i af disse rede huller , så biæderne ikke kan komme ud her fra. Men den dybde rederne har , kan biæderne næsten ligge og kigge ud og derfor kan de hurtigt forlade reden. Det er også en fordel med disse reder her nede ,hvis det regner meget. Hvis rede hullet gik direkte ned i jorden ,kunne reden blive oversvømmet og alle unger eller æg gå tabt. På den her måde som reden er lavet ,vil vandet sive væk fra reden og ungerne kan overleve her . Jorden her er en slags ler ,så derfor er overfladen meget hård. og kan bære ,når dyrene går over reden.
Her kan man se hvordan køerne går rundt omkring biæder rederne .

Når man er så tæt på biæderne, som vi var og med så mange par ,var det nemt at finde ud af mange ting omkring biæderne adfærd. Reden – parring – kampene – jagede insekter m.m.

Hunnen graver ,hannen passer på der ikke kommer fremme hanner til reden.
Her er det det samme der sker . Hunnen graver og hannen passer på området. Alle de næste billeder her viser hvordan hannerne kæmpe om deres rede hul og også på at de kan beholde deres hun.
Her kan man se ,hvorfor det kun er hunnen der graver rede hullet. Med så mange par tæt på hinanden ,opstår der hurtigt en konflikt mellem parrene og her skal hannen være klar til at jage rivalerne væk.

De næste billeder viser , hvordan biæder hunnerne graver deres rede hul og hannerne vogter over stedet mod fremme hanner. Det er sådan ,at der er 3-4 biæder tilknyttet til hvert rede hul, så der er mange biæder samlet på samme sted .

Igen biæder der graver deres rede hul. De graver et nyt hul hvert år ,da rederne her vil være faldet sammen til næste år.

De næste billeder viser hvordan hunnerne graver deres rede hul .Som man kan se ud fra støvskyen ,var det meget tørt , da vi var der

Her er der kamp om hunnen.

Jeg fik bekræftet her nede, at hannen ikke graver rede hul, men er en vogter over stedet. Hannerne havde meget travlt med at jage fremme hanner væk og hunnerne gravede så deres rede hul. Jeg fandt også ud af en anden ting her i Spanien . Det så ud til ,at hunnerne parrede sig med flere hanner i den periode de gravede rede hul. Det giver også lidt mening ,da naturen på denne måde, er med til ,at de stærke gener fra disse fugle bliver videre ført . Hunnerne blev næsten voldtaget nede i deres egen rede hul af disse fremme hanner, Biæderne graver også en ny rede hul hvert år. da alle rede huller vil være faldet sammen inden næste sommer.

De næste billeder viser parringen Her kan man se hvor flotte biæderne er i deres farvepragt.

parring i træerne
Viser hvordan en han sniger sig ind og parrer sig med hunnen der er ved at grave rede hul.
i højre hjørne er der også en fremme han , der parrer sig med en hun der graver rede hul.

De næste billeder viser hvordan biæderne og køerne harmonere med hinanden ude på græsmarken. Der er både geder -heste og køer på denne græsmark . Man kan se på biæderne , at de er vant til at dyrene går rundt på marken. Fra stien og ind til deres rede huller er der ca. en afstand på 20 m og frem til de længste væk er vel små 40 m . Dette er målt fra en offentlig sti , der går ind i det område de kalder parken.

biæder på jagt .

Her er mange forskellige billeder der viser hvordan der udkæmpes kampe omkring biædernes reder.

Her ses så alle de drabelige kampe ,der var omkring rede hullerne .Nogle af kampene var for at forsvare deres hun ,andre kampe for at forsvare deres rede hul. Men jeg har ikke set at nogle af biæderne ,som er blevet skadet under de her kampe .Heller ikke Danmark har jeg set nogle komme til skade. Når æggene er lagt ,bliver der helt roligt ude på marken .Så er alle gode venner og alle hjælper hinanden med at fodre ungerne . På denne måde er biæderne med til at deres art bliver ført videre ,

Biæder der fanger en bi i luften. Her ses hvordan det foregår når en biæder får øje på en insekt. Den flyver nede fra og direkte op og snupper insektet i luften. Når den har fanget en insekt ,bliver denne vent rundt i luften, så hovedet vender frem af. Insektet bliver klemt lidt og slugt .Det samme sker med de insekter, der bliver brugt til ungerne . Disse insekter bliver alle vendt rundt, så hovedet vender frem af .Enten i luften eller når biæder sidder på gren ,bliver insektet lige vendt rundt i luften og er klar til ungerne.

De næste billeder er nogle specielle billeder der blev taget .

Denne serie af billeder giver indtryk af ,hvordan biæderne har det i Spanien

Jeg blev selv meget overrasket over , hvordan biæderne ynglede i forhold til Danmark og også andre steder end i Danmark . Hernede er det på en flad græsmark rede hullerne bliver gravet ud ,medens det andre steder ,er rede hullerne gravet ind i en bjergside. Føden som jeg så det, er det mest bier – sommerfugle – flyvende termitter – hvepse og guldsmede de spiser.

Vores biæder i Danmark burde også yngle her i 2023. Vi har godt nok haft en kølig forår ,men med den varme sommer ,vi havde i maj / juni måned ,burde der være ynglende biæder i Danmark her i 2023. Der er slet ikke set så mange biæder her i Danmark i 2023 ,og de biæder der er set, er største parten af dem set i Skagen ,Jeg tror det er stop sted her for biæderne ,og biæderne vender der for om og flyver tilbage til bl.a Tyskland .Her i Tyskland er der en hel del ynglende biæder , så vi burde også have dem i Danmark . Vi må kun håbe på, de dukker op igen som ynglende fugle i Danmark .Skulle nogle finde ynglende biæder i Danmark, er jeg meget interesseret i at høre om dette . Jeg prøver her på denne hjemmeside ,at samle alle de oplysninger jeg kan få omkring vores biæder i Danmark.

De 3 trækruter for biæderne, når de flyver sydpå fra deres ynglepladser i Europa .Mange af dem overvinter i mellem Afrika og helt ned til det nordlige Sydafrika.

Ruterne for vores trækfugle
Ruterne for vores trækfugle.

Her ses trækruterne for vores biæder fra Danmark .Uden jeg kan dokumenterer noget ,tror jeg at vores biæder fra Danmark og fra Spanien følger den vestlige trækrute og kommer ikke til Cypern .

Fuglejagt er almindelig, uanset hvor der er mange fugle. Dette er grunden til, at de fleste hotspots til jagt og krybskytteri findes på de tre hovedruter for trækfugle: 

1. Vestrute: Via Frankrig , Spanien og Gibraltarsundet til Marokko

2. Central rute: Over Alperne, Italien og Malta  til Tunesien

3. Østlig rute: Via Balkan , Tyrkiet og Libanon  til Egypten

Ulovligt skudt trækfugle ved Sorosøen, Cypern, oktober 2020

Billederne her viser desværre hvordan mange af vores biæder bliver skudt i Middelhavsområdet. Der er ingen formål med disse biæder drab ,men disse mennesker skyder disse fugle for at more sig.

Jeg har skrevet dette her før som jeg skriver nu .Hvor er Danmark og DOF henne ? Da alle ved at vi er medlem af EU og her må man da kan lægge mere pres på de lande, hvor dette foregår. Det hjælper jo ikke noget at vi her i Danmark bruger rigtig mange penge på at forbedre vores natur. Så er det jeg spørger . Til hvad ? Skal vi bruge mange penge på ,at disse mennesker får flere fugle at skyde på ? Nej få dette stoppet så vi kan få bl.a biæderne tilbage til Danmark for at yngle.

UDVALG MOD FUGLEDRAB E. V.
UDVALG MOD FUGLESLAGTNING (CABS) gør en masse for at få dette stoppet og de bruger meget frivillige folk der bruger meget tid på at finde disse mennesker og få dem for en dommer og dømt . Men det er en lang proces ,så hvis Danmark kunne lægge med til at lægge mere pres på de lande ,hvor dette foregår i.

Denne biæder overlevede ikke sine skudsår.