Fremtiden for biæderne i Danmark.

Denne side er skrevet i 2023. Desværre holdt min optimisme ikke hvad der angår biædernes ophold her i Danmark , Biæderne har ikke ynglet på dette sted siden 2021 og jeg har ikke oplysninger om der skulle være andre steder i Danmark de har ynglet. Biædernes trækrute er også blevet mere østligt ,så vi får ikke så mange biæder op gennem Jylland mere .

Efter at have fulgt biæderne i 4 år, tror jeg nok jeg tør sige, fremtiden for biæderne på vores plads er god. Jeg har lavet en aftale med ejeren af grusgraven, så stedet vil forblive som det er nu. Det er rigtig godt for biæderne. Der er selvfølgeligt flere faktorer, der kan spille ind her. Hvis området kan fortsætte, som det er i dag ,er der en stor chancer for, at fødegrundlaget kan fortsætte. Det vil sige her er føde nok til biæderne .Der er også grundlag for 4-5 par biæder mere uden dette vil giver problemer . Der er mange bier – guldsmede ( hvis ikke sommeren bliver for tør ) – sommerfugle.( Her i 2020 har der været mange forskellige dagsommerfugle). Der er selvfølgeligt også nogle minus der ude i området .

En af de største minus som jeg har oplevet i år ( 2020 ) er fotografer. Jeg fatter simpelthen ikke ,de vil overskrider alle grænser , for at få billeder af biæderne. Her tænker fotograferne ikke på fuglene , men på deres eget ego . Hvorfor ikke følge de regler som D.O.F. og O.A.S. har lavet , så man bliver ude på offentlig vej og oplever biæderne her fra . Jeg vil vove den påstand, hvis ikke jeg de sidste 2 år, har lavet alt det forarbejde der er sket der ude, ville vi ikke have haft biæderne der ude mere . Men så kan dem der vil kalde sig fotografere også sige til sig selv, det var godt jeg fik billeder af biæderne inden de forsvandt fra stedet . Det var bare en skam de er forsvunden. ??

Her i en lidt større perspektiv .Det er her ,der har været folk oppe ved rederne .

Derfor vil jeg opfordre alle, der kender stedet, til at være med til at beskytte biæderne . Ser man nogle går ind i området, fortæl folk det er forbudt at gå der ind eller kontakt mig, for jeg syntes vi skal få dette her stoppet nu. Ikke for min skyld, men for biædernes skyld. Biæderne flyver den lange rejse fra Afrika her til DK for at yngle ,så de skal også behandles ordentlig , når de kommer til deres yngleplads. En af de ting jeg holder meget øje med er rovdyr. Jeg er nervøs for , mårhundene skal komme forbi igen og ødelægge det hele. Derfor griber jeg ind, inden mårhunden får lov til dette. Jeg ser efter, om de nye biæderreder er godt nok beskyttet for mårhunden, da denne graver oppe fra og ned af, så på den måde har vi en chance for beskytte biæderrederne. Ellers tror jeg på landsplan, man skal prøve at være opmærksomt på, de steder biæderne kunne tænke sig at yngle. Her mener jeg, man kan hjælpe biæderne ved at forbedre områderne,de kunne finde på at yngle i. Det kræver, der er nogle mennesker, der vil gå sammen og bruge en masse tid på biæderne. Man bruger masser af tid på andre fugle grupper inden for D.O.F., så hvorfor ikke på biæderne ? Jeg har gjort flere nye observationer her i 2020 , som jeg mener kan bruges i 2021. Jeg håber det kan være med til , vi får flere par af biæderne i Danmark. Denne hjemmeside er lavet for biædernes skyld. ikke for min .

Her i 2021 er der desværre ingen biæder der har ynglet i DK. Hvorfor ? jeg tror det meget kolde forår vi havde i april / maj måned har været med til at ynglefuglene har stoppet op før de er kommet til DK .Dem der måske er kommet frem til DK ( der er meget få ynglefugle der er kommet så langt i 2021 ) de biæder er simpelhen vendt om og fløjet tilbage til Tyskland for at yngle der..

Der er godt nok set biæder rundt om i Danmark i maj og juni måned ,men det er nok fugle der ikke er yngle klar endnu og de vil så yngle i 2022. Jeg tror på de yngler her igen i 2021 hvis vi kunne få en varm forår i 2022.