Min dagbog

  Biæder 2020.

Mine notater for hver dag i grusgraven.

Nu er biæder året slut for i år. Biæderne gør lige som vi mennesker , flyver ned i varmen om vinteren , for at samle kræfter til at komme tilbage til Danmark i 2021. Jeg vil fortælle om året ,der er gået med biæderne ,både i vores koloni  og biæderne i Danmark. Her kan man læse, hvad jeg sidder og noterer hver dag , jeg er ude hos biæderne . Men før biæderne ankommer til stedet ,skal det hele lige ses godt igennem.

Jeg var der ude d 26 april . Stedet ligner sig selv.Den eneste store forandring i år ,er et gammelt hyldetræ, der  stod oppe på skråningen. Dette træ brugte biæderne , når de har unger .Herfra fløj biæderne ned til deres reder, fordi de havde en fin oversigt over grusgraven. Stormen og alt det vand vi har fået i vinter ,har betydet, at dette træ er væltet og kan ikke rejses op igen . Jeg har savet de 2 største grene af dette træ, sat dem op lidt længer nede i grusgraven.Nu kan biæderne bruge disse grene på samme måde, som de gjorde før.Grenene er sat op længere nede i grusgraven, fordi jeg er bange for,hvis de blev placeret ,hvor træet har stået , vil disse grene bare vælte igen Selve skråningerne ,hvor fugle laver deres reder i ,er ok. Der er 7  gamle huller tilbage fra de andre år. Da de ikke bruger de gamle huller igen, betyder det ingenting med de her gamle huller.

Af rævegrave var der kun et hul i år og den ser ikke ud til at blive brugt .Jeg har dækket hullet til ,for den måde kan jeg se om der er aktivitet omkring dette hul. Det viste sig heldigvis, hullet ikke er i brug mere. I Selve grusgraven har jeg renses nogle af platoer ,der er i midten af  grusgraven .Det er nu muligt for fuglene ,at lave rede huller her. Det var det jeg gjorde i 2019 ,som et forsøg og dette sted bliver brugt af et par biæder, som fik unger her i 2019 og 2020 . Der er blevet sat rigtigt mange grene op i år til biæderne .Fra disse grene har de overblik over stedet.Det har fuglene været glade i 2019.

Nu er det ikke sådant, jeg bare sætter en gren op, for at der skal være en gren mere. Mine erfaring med disse sidde pinde / grene er den ,at disse grene bliver brugt på forskellige måder.Først skal der være pinde ,som står på denne måde, i den tid biæderne graver deres rede hul ,kan biæderne overvåget stedet herfra .Grenen skal også være tæt på rede hullet. Den næste gren bliver brugt i den tid parringen sker. Disse grene skal også gerne være tæt på rede hullerne, da hunnen tit efter en parring flyver ned til reden. Den sidste sidste gren er nok den vigtigste gren ,for det er den der skal bruges ,når biæderne flyver til deres rede for at fodrer ungerne . Disse grene skal sidde højt, for at biæderne kan få overblik over stedet ,inden de flyver til rederne .Samtidigt skal disse grene også bruges til at gøre insekterne klar til ungerne . Det vil sige ,bierne skal klemmes ihjel – brodden skal brækkes af bierne og insekterne skal vendes i luften, så  hovedet vender frem af på insektet. Biæderne har det nemlig sådan ,,at de har en fast plads på disse grene før de flyver ned til ungerne .

Biæder der har rede til venstre i grusgraven sidder til venstre på grenen eller i toppen af denne gren. Modsat biæderne til højre i grusgraven , bruger højre side af grenen. Derfor prøver jeg ,at beregne indflyvningen for biæderne til deres reder og det ser ud til at lykkedes rimeligt godt . Det er de 2 store grene fra det gamle hyldetræ, der bliver brugt meget til dette ,plus et par grene mere, der er sat op til samme formål. Det samme er det sted hvor mårhunden ødelagde reden for 2 år siden. Her fik jeg den gang hullet dækket godt til og sat nogle store sten hen over stedet ,hvor mårhunden havde været .

                       Så nu skulle det hele være klar til fuglenes ankomst.

Biædernes ankomst til Danmark.

Der er observeret nogle enkelte biæder på Sjælland her d . 9 maj og 3 stk. ved Agger Tange. Der har der været en flok på 9 stk. på syd Sjælland .Ellers nogle spredte observationer rundt om København , men det har kun været enkelte fugle, der er set her. Det har været koldt og en del blæst her i maj måned .Om det får biæderne  til at holde tilbage ved jeg ikke ,men nu ser vi, hvornår vores biæder kommer. Det her er skrevet d 17 majVejret skifter og onsdag d 20 maj  får vi sol og temperatur op til omkring 15-18 grader .

                                                 

  Første dag d 20 maj.

Jeg var der ude om morgenen d. 20 maj for at se om alt er ok , inden fuglene ville dukke op. Det var det, men jeg lavede en sidde pind mere af det gamle hyldetræ ,som jeg satte op på skråningen , så nu var der lidt mere at vælge i mellem for biæderne . Om eftermiddagen d. 20 maj fik jeg en SMS fra naboen til grusgraven ,at nu var fuglene kommet. .Tog der ud med det samme for at se, hvor mange biæder der var kommet og det første jeg så og hørte var 3 biæder. Jeg gik ned på min plads .Efter ca. 20 minutter kom flokken tilbage og her talte jeg 11 biæder ( se foto ) .Efter nogle minutter er jeg sikker på , der kom flere til ,så mon ikke flokken er på 12-15 fugle .Det er ganske flot . Da jeg kørte hjem efter ca. 45 minutter var fuglene allerede begyndt at finde deres gamle rede plads .Her er det en skam, fugle ikke er ringmærket, for så man havde lidt mere at gå efter, når de ankommer til stedet.Kan også se i år, at fuglene er parret ,når de kommer.De flyver med det samme ned til rede hullerne parvis, hvor de var i 2019.

Her kommer biæderne d 20 maj 2020 .

                                     D. 20 maj. Fuglene ankommer fra Afrika .

 ,Vejret var overskyet / sol men ingen regn .Det havde regnet dagen før. Jeg var der ude omkring 8,15 og da var der gang i biæderne . Alle mine grene bliver flittig brugt og det er jo dejligt at se på , man kan lave noget biæderne er glade for. 4 par er i fuld gang med at grave et nyt rede hul ved siden af deres gamle hul og det femte par i højre siden af grusgraven , ser også på en rede plads . Jeg kan se, det er bier og humlebier ,der bliver fanget og spist. Der var ikke så meget slåskamp i dag i mellem biæderne ,så fuglene er ikke begyndt at parre sig endnu. Men der var stort aktivitet i den tid jeg var der ude og fuglene brugte også buskene bag mig til at jage fra. Grenene fra den gamle hyldetræ bliver også brugt flittigt ,så alt i alt har det været en fin dag der. Kørte hjem kl. 11,00 .

                                                       D. 26 maj.

Var der ude i dag d 26 maj fra kl. 7,00. Ville prøve at se, hvordan fuglene reagerede i tåget vejr . Der var helt dødt indtil kl. 9,15 . Her hørte jeg den første biæder . Kl. 9,35 kom de alle sammen over fra de høje træer, som står ved naboens gård. Der var ikke så meget gang i biæderne på grund af, varmen ikke var slået ordentlig igennem endnu .De vil jo gerne have en temperatur omkring de 18 grader og op efter .Så er der også gang i insekterne med disse varmegrader. Der er stadig væk 5 par der laver / ser efter rede hul. Der er omkring 10-15 biæder. Biæderne er begyndt at jagte hinanden i grusgraven ,så det tyder på parringen er startet. Med det flotte vejr, de lover i den næste uges tid ,tror jeg at æglægningen vil starte omkring  10 -12  juni for de første af biæderne . Grenene jeg har sat op til dem i år virker perfekt ,så jeg tror det gamle hyldetræ er blevet  godt erstattet med de ny grene .

Jeg tog hjem kl. 11,15 ,da solen var begyndt at varme godt .Fuglene var blevet mere aktive nu . Nu notere jeg alt hvad biæderne spiser i den tid jeg er der ude .Jeg krydser af hver gang jeg ser en biæder med noget i næbbet og det bliver noteret ned .På den måde kan jeg følge biæderne hele sommeren hvad deres føde består af.

Der er blevet spist i dag :

Bier  /  hvepser.            guldsmede.                      sommerfugle.

  68                                                                 9                                                0

Her med en insekt.

                                                       D. 29 maj.

Var der ude igen d 29 maj  ,da jeg havde hørt , der kun var 4 biæder der ude nu .Det hørte jeg fra nogle af dem ,der står ude på vejen og ser efter biæderne her fra. .Da jeg kom der ud fløj der 2 biæder rundt ,men jeg kunne ikke se flere fugle . 15 minutter senere kom hele flokken og her talte jeg mindst 12 fugle ,så de er der alle sammen .Problemet for mange er den, de kan ikke se biæderne fra vejen. Biæderen bliver nede i grusgraven og ellers jager de på markerne vest for grusgraven. Der er med sikkerhed 4 par der er færdig med at grave deres rede hul ud. ( se 2 foto )

. Nu sidder hunnen i rede  hullet ,medens hannen sidder uden for reden og vogter reden her fra. Som jeg har skrevet før,tager det kun fuglene 1 uge at grave redehullet ud .( se foto )

Her sidder hunnen og vogter reden .

I dag fik jeg også lidt af en chok, da der var en tårnfalk ( se foto ) der stod og musede og pludselig slog den efter en fugl og fangede også denne fugl. Derefter  satte den  sig på kanten ,hvor biæder rederne er ,med sit bytte. Først kunne jeg ikke se ,hvad den havde fanget, men fandt ud af, det ikke var en biæder, der var blevet dens bytte .Men det her viser ,tårnfalkene ved, der er fugle her  på stedet.Da jeg kom hjem og fik billederne op på min computer, kunne jeg se,det var en skovspurv den havde fanget .

Her ses tårnfalken med sin bytte.

Biæderne holder sig meget nede i selve grusgraven og det betyder mine grene rundt i grusgraven bliver brugt flittigt Jeg tror også på disse store grene har stor betydning efter hyldetræet er væk. Kan også se at Vagn og Rita har sat en stor gren op i skellet ( se foto ) og denne gren bliver brugt meget af biæderne ,før de flyver ned til deres rede huller. Så også en parring der ude i dag ,så jeg regner med om ca .10 dage begynder æglægningen. Hannerne slås nu indbyrdes ( se foto ) og jagter hinanden rundt i grusgraven for at beskytte deres rede . Der er 2-3 m mellem hvert redehul ,så det er dette territorium de forvarer. Kan også se at der er en del dagsommerfugle der ude lige nu og det er biæderne da meget glade for .

      Sommerfugle.             bier.                                  guldsmede.

        48                                          89                                     9

Her er grenen Rita og Vagn har sat op i skellet .Som det kan ses,bliver grenen brugt af biæderne.

                                                          

Her er parringen startet og nu jager hannerne hinanden rundt i grusgraven.D.2 juni.

D 2 juni var med dejligt solskin og jeg var der ude omkring kl. 6,30 .Her var der 2 biæder der fløj rund over kornmarkerne øst for grusgraven . Hele grusgraven lå i skygge på dette tidspunkt. Kl. 8,15 er der sol over hele grusgraven. Kl.7,15 var der 3 biæder i luften og ca. kl. 7,45 var alle biæder i luften . Jeg talte 12 biæder. To af parrene er også begyndt på deres æglægning. Her overnatter hunnen i reden og ser om dagen meget ude i hullet for at beskytte reden nu .( se foto )

Her er det hunnen beskytter reden og hannen holder vagt

.I år har jeg oplevet noget ,som jeg ikke har set de andre år eller har ikke lagt mærke til dette før. Hunnerne bliver fodret i rede hullet af hannerne . Det kan være, fordi hannen vil gøre indtryk på hunnen. Det er måske en del af  deres ritual før parringen . Hannen fanger insekterne tæt ved hunnen og fodrer hende og når den har gjort dette mange gange så sker parringen ( se foto ) .Men som jeg så i år ved et af parrene var der ingen forspil.Det var lige på og hårdt .Hunnen kom ud af hullet op til hannen og parringen skete med det samme. Det er måske derfor hunnen bliver fodret i redehullet og det er en forspil til parringen ?

Her bliver hunnen fodret af hannen inden parringen .

Området ser ud til at der er i år er mange dagsommer fugle – bier – humlebier – guldsmede m.fl. Fuglene jager nu for det meste nede i grusgraven og på kornmarken over mod nabogården. Kl.8,30 skete der noget som jeg aldrig har oplevet før og fandt også ud af hvorfor det skete. Medens jeg ser og iagttager fuglene , letter alle biæder på engang .Skræmt af et eller andet? Det var noget , der kom bagfra mig ,da alle fugle fløj vest på.  Jeg rejste mig op fra mit skjul og var ude at se om det var en tårnfalk ,der var på spil igen . Kunne ikke se noget, men satte mig på min plads igen .Efter 5 minutter hvor fugle var væk ( de blev væk en halv time ) kunne jeg høre noget bag mig ude i kornmarken .Jeg gik op på skråningen bag mig og nu havde jeg over blik over hele kornmarken . Det fuglene var blevet skræmt væk af, var at 1 eller 2 personer havde lagt i skjul ude i kornmarken bag mig for at få billeder af fuglene. Men de så mig først da jeg rejse mig og nu skulle de hurtigt væk .De havde parkeret en bil, efter det sted folk  holder til ude på vejen og nu blev en lys bil hurtigt vendt rundt og de kørte væk i den .Da jeg ikke parkere der ,var de nok ikke klar over ,at jeg var der ude. Det er bare ikke i orden. Da jeg kørte hjem ,stoppede jeg op, hvor man parkere bilerne ved vejen og her kan jeg se fodspor i kornmarken ,så det er nok noget der sker tit .Det eneste man opnår ved dette, er at biæderne forsvinder fra området ,så derfor kan jeg ikke forstå man ikke vil overholde de regler der nu engang findes der ude. Gå aldrig ind på andres ejendom uden tilladelse . Husk det er fuglene der kommer i første række og ikke menneskers ego for at få et godt billede af fuglene. Ellers var det en fin dag .Fuglene var meget aktive og jeg så 2 parringer denne dag . Jeg kan også se at fuglene bruger sandet foran grusgraven til solbadning .Det er nok dejlig varmt her i sandet .

Der kom også i dag 2 musvåge over stedet .De kom enkelt vis og den ene var rimeligt tæt på grusgraven, men fuglene var ikke bange for dem .Der imod tårnfalkene er ikke deres livret .Så letter fuglene med det samme, når de kommer for tæt på. I dag kan jeg konstatere, at 3 par af biæderne er under æglægning, så de vil nok ruge omkring d 10-12 juni .De andre 2 par har det ene gravet rede i toppen af grusgraven og er lidt bagefter de andre .Mærkelig nok var det samme der skete sidste år .Parret i toppen var ca. 1 uge efter de andre . Det ene par  har ellers været væk en 4-5 dage ,men er nu kommet tilbage. Kan være et ungt par ,der vil yngle for første gang og lidt usikker på, hvor deres rede skal placeres.

Her er hvad jeg noteret de har fanget i dag.

Bier.                                         guldsmede.                                            sommerfugle.

145                                               67                                                            55

Her bader biæderne i det varme sand.
Her er en parring .
Her er det hannen forrest.

                                                   D. 5 juni.

Var der ude igen d 5 juni,da vejret var lidt blandet med regn og sol . Kom kl 7,00  og da så jeg 1 fugl flyve rundt der ude. Da jeg var på plads under mit træ kunne jeg hører flere biæder .Det viste sig at biæderne havde over de de høje træer lige bag mig. Det har ændret sig siden sidste gang, for da overnattede biæderne i de høje træer omkring naboens gård . Kl.7.30 var der 3 fugle på vingerne og omkring kl.8,00 var alle biæderne på vingerne. Regner med 4 fugle i hullerne,så der er er mindst 12 fugle der ude . Stadigvæk 4 par i gang med æglægningen og et par laver rede hul. Jeg opdagede også noget med de biæder der er der ude . Der er unge fugle i flokken.Jeg kan se på øjenfarven at der mindst er 2 unge i mellem.Pupillen er uden farve.Normalt er pupillen mere rødbrun. Kan også se farveforskellen på han og hun ,da farven på hannerne er meget mere kraftigere. Omkring hovedet  går den rustrøde farve,længere ned af ryggen på hannen end på hunnen . Denne farve er også meget mere kraftigt på hannen end på  på hunnen. ( se foto ).

Fuglene har også siden sidst ændret adfærd .Nu er de i denne del ,hvor træerne er højere og mere tæt .Det er nok sket, fordi træerne  i modsat sige er blevet reduceret en del ,så fuglene følger sig nok mere tryg her . Fuglene er meget tæt på mit skjule sted ,men de virker meget tillidsfuld .Her kan jeg rigtig følge med i, hvordan de kæmper om pladserne i det store træ og se hvordan de jager insekter hen over kornmarkerne. Meget spændende at opleve .Men jeg skal også love for ,at de grene der er sat op til dem bliver brugt flittigt. Når de flyver ned til rede hullerne ,bliver der næsten hver gang brugt en af disse grene . En anden ting jeg ar lagt mærke til i dag er fodring ved rede hullerne. Jeg skrev for et par dage siden ,at hunnerne var færdig med at udgrave deres rede hul og nu blev fodret af hannerne i hullerne .Det er slut nu. Jeg tror ,de er så langt henne i æglægningen ,at de begynder deres rugning nu og skal derfor selv ud at finde føden .

I dag var der kun få sommerfugle ( nok på af regnen ) og der var mindre guldsmede.

Bier .                                           sommerfugle.                                         guldsmede.

103                                                 8                                                             21

Her kan man se hannen forrest med en stærk rødlig pupil Hunnens bagved er slet ikke så stærk i farven .tror hunnen er en ungfugl fra 2019.
Her kan man se et par biæder . Hannen er den der sidder forrest .Som man kan har hannen en kraftigere bygning en hunnen har .Samtidigt er den rustrøde farve på hovedet mørkere på hannen og går længere ned på ryggen på hannen.

                                                      D. 8 juni.

Her d. 8 -6 var jeg der ude kl. 7,00 og solen skinne dejligt fra morgen stunden .Der var en biæder over i området ,hvor jeg sidder . De andre kom ca 7,20 over fra de høje træer hos naboen. Man kan også se at fuglene først bliver rigtige aktive når solen skinner over hele grusgraven og det gør den nu ca. kl. 8,10.  Fuglene holder nu til i området, hvor jeg har mit skjul og fuglene kommer meget tæt på mig uden de virker nervøse. Jeg har et lille bøgetræ meget tæt på mit skjul og dette træ bruger fuglene meget . Det er først i år, de er begyndt at bruge dette træ .

Her sidder en af biæerne i træet foran mig.

De grene jeg savede af det gamle hyldetræ bliver brugt flittigt og jeg tror ,når de får unger vil de bruge disse 2 store grene meget ( se foto ) .

Her er en af grenene fra det gamle hyldetræ i brug.

I dag kom en spurvehøg susende og jeg skal love for at fuglene forsvandt .Der gik over en halv time inden de begyndt at komme tilbage til stedet igen .Heldigvis fik den ikke fat i nogle af fuglene .Musvåger er de ikke bange for ,men tårnfalke kan de heller ikke lide. Jeg har set mange parringer her de sidste par gange  .I de 4 år jeg ar været der ude, har jeg kun set dette på afstand ,men i år skal jeg love for at de har lukket op for posen. I dag så jeg 5 parringer ( se foto ) og den ene gang forgik det i træet lige for and mig .

Et billede af parringen lige foran mig i det lille bøgetræ.

Ved disse parringer har jeg observeret, hannerne parre sig med flere hunner .Vi har 2 ekstra hunner der ude og i dag så jeg ,den ene han parre sig med en af de den ekstra hunner. Da er jeg er kommet til at tænke på, om disse hunner måske lægger æg i de huller ,hvor de hjælper med fodringen? Hvorfor ikke ? Eller måske laver deres egen rede ? Det vil kun tiden vise hvad de gør. Fordi jeg ved dette, er hunnen til parret var i hullet ,da det skete og hannen fløj op og parrede sig med denne her ekstra hun .Det bliver spændende, om jeg kan finde ud af noget mere om dette her ? Jeg vil ihvertfald holde godt øje med de ekstra hunner der ude. ( se foto ) .

Her parre hannen sig med en af de ekstra hunner der er der ude.

Status lige nu er den ,at der er 4 par der lægger æg og er ikke startet fast rugning endnu .Det 5 par tror jeg er ved at være færdig med deres rede hul i højre side. Jeg kan se på mine billeder at der er farveforskel på nogle af fuglenes halefjer. Nogle er helt blå ,medens andre har en meget tydeligt grøn / blå farve ( se foto ) .Jeg vil lige prøve at studere mine billeder for at se ,om jeg kan finde ud af om der er mange der har dette . Kan måske være  noget med ungfugle at gøre. ?

Her ses farveforskellen på halefjerene. Det er hannen forrest med de grøn/blå halefjer. Bagerst ses hunnen med de blå halefjer. tror hunnen er en ungfugl fra 2019.

Fuglene jager meget i grusgraven ,hvor alle hindbær gro og ude over kornmarken mod naboens gård .Stadig væk tror jeg ,der er mindst 12 biæder. Det er mest bier ( mange humlebier ) og sommerfugle er det gammauglerne de fanger lige nu .Der er ved at komme gang i guldsmedene .Dagsommerfugle er det sløjt med lige nu.

Dagens fangst .

Bier .                                              guldsmed .                                       sommerfugle.

143                                                  22                                                63 ( mest gamma ugler )

                                                    Mandag d 15 juni.

Høj sol med ca. 20 grader Var der ude fra kl.7,15  .hørte en biæder ellers var der ro . Omkring kl.7,35 kom de første biæder og kl.7,45 var de der alle kommet. De  4 par ruger nu på æg og det 5 par er i gang med æglægningen . Han og hun skifter til at ruge nu .Hunnen tager den største tørn og kan se at det er hunnen der ruger om natten. Igen kom der først gang i biæderne da solen lyste hele grusgraven op . I dag kom der en stor musvåge på besøg . Den sad i en af grenene fra det gamle hylde træ ,men her var fuglene ikke så bange . Musvågen var på stedet i ca 15 minutter.( se foto )

Musvågen der var på besøg i dag.

I dag var der flere dagsommerfugle. Kan også se at skovspurvene er kommet i gang med at spise insektrester uden for alle hullerne.Det er noget der sker hvert år. En flok på omkring 20-25 skovspurv rydder op efter biæderne og spiser alt det der ikke bliver spist i rederne. Fuglene har også ændre adfærd siden sidste gang jeg var der ude .Nu da fuglene ruger ,vil den anden part helst sidde i de høje træer . Her kan de garanteret bedre holde opsyn med deres rede .Det sidste par som har lavet rede modsat bruger også denne del af stedet til opholde sig i.Jeg kørte hjem igen kl.9,30 da fuglene sad rundt i de høje træer og slappede af .

Her har biæderen fanget en admiral sommerfugl. Der er nu kommet mange dagsommerfugle .

Til de her tal skal siges at 4 fugle der rugede.

Bier.                                               sommerfugle .                                        guldsmede.

78                                                      49                                                           31

                                         D 22 juni.

Regn om natten og først sol kl.9,00. En del blæst. Kl.7,15 hørte jeg den første biæder og kl. 7,45 så jeg 2 stk mere. Kl 8,30  kom de andre biæder og nu blev der skiftet i hullerne. Jeg så 4 af parrene skifte men det 5 par kan sagtens have været der,da jeg ikke kan se hullet fra min plads. Ellers en meget roligt dag .Man kan se nu, at fuglene ruger og de flyver kun lige ud for at fange lidt insekter til sig selv .Tror også i denne periode flyver de lidt længere væk fra rederne for der efter at komme tilbage samlet . Jeg kørte hjem igen kl.9,30 ,da der ikke skete så meget der ude .Ellers var alt under kontrol

Der blev ikke fanget mange insekter medens jeg var der ude i dag .

Bier.                                              sommerfugle .                                         guldsmede.

32 (mest humlebier )                            2                                                       5

Her slapper biæderne af i den periode de har fri ,medens de ruger.
Her er der rede skift .

                                                   Mandag d 29 juni.

I dag var jeg der ude fra kl. 8,15 til kl,11,00. Var spændt på om der var kommet unger i nogle af rederne og om det 5 par var begyndt at ruge. Da jeg kom der ud så jeg først den første fugl kl.8,40 og den satte sig på sin plads som vagtpost på det højeste punkt i grusgraven. Denne gamle han kommer hver dag ca. 15 minutter før de andre biæder for at se om området er ok Han giver så lyd fra sig og nu kommer alle andre biæder på en gang. ( se foto )

Vagtposten .

Nu fandt jeg ud af at det nederste par havde fået unger. Måske for et par dage siden.Der blev fodret med jævne mellemrum og fugle havde ungernes ekskrementer med ud for at holde reden rent( se foto ).

Her flyver en af de gamle fugle ud med ungerne ekskrementer.

Det 5 par er begyndt at ruge, så nu har 5 biæder der yngler .jeg syntes det er rigtig flot at vi kan holde dette dette tal igen . Pludselig medens jeg var der ude ,kom alle dem der ikke uge og satte sig i en af mine store grene + 2 fugle mere .Så det jeg har konstateret holder stik .Der er 12 gamle fugle der ude . En god ting er, at der lige nu er rigtig mange dagsommerfugle og guldsmede .Dem fanger biæderne mange af ,så det kan de bare fortsætte med ,at der er mange insekter til ungerne . Så det ser lyst ud for biæderne og deres unger i år. Det er mest admiral sommerfugle ( se foto ) og dagpåfugløje de fanger flest af.

Her med en admiral sommerfugl.

Ellers er fuglene begyndt at bruge mine 2 store grene fra det gamle hyldetræ meget ( se foto ) ,så det ser ud til at virke som det skal med grenenes placering. Det negative i dag var at jeg måtte bede en fotograf blive ude på vejen .Han var langt inde i kornmarken .men han trak sig også tilbage uden problemer. Det er første gang jeg har notere flest sommerfugle som mad

Bier .                    sommerfugle .                                       guldsmede.

72                                     96                                                           58

Det her er den ene af grenene fra det gamle hyldetræ Som det ses ,bliver grenen brugt af biæderne.

                                                            D. 6 juli.

Mandag d. 6 juli   kl. 7,00.

Vejret var på dansk noget møgvejr. Blæst – regn ( store regnbyger ) – sol .Temperatur mellem 14-16 grader . Da jeg kom var der 1 biæder fremme. Kl.7,35 var der 3 stk fremme .Når solen begynder at dække det meste af grusgraven, kommer der gang i biæderne frem. Ca. kl. 8,15 begyndte de at jage og nu kunne jeg se at der var unger i alle 5 reder. Var meget spændt på parret i højre side ,men her er der også unger  nu . Vejret var jo ikke for godt ,men det så ud til at det ikke generede biæderne .Der kom godt nok en meget stor regnbyge og her søgte de 3 af parrene ind i deres rede og kom først frem da regnen holdt op igen .Jeg kan også se at skovspurvene fulgte biæderne rundt i grusgraven ,for at finde lidt føde fra insekterne, som biæderne har fanget Da jeg er sikker på at der er unger i rederne prøvede jeg igen at tælle fodringerne i 2 af hullerne for at se hvor store ungerne er .

Hul 1.     11 fodringer af begge fugle.

Hul 2.       9 fodringer af begge fugle.

Det her var noget jeg startede med for 2 år siden med at tælle deres fodringer .Det giver også en lille fingerpeg om hvor mange unger der er i reden, Det er godt at området er så varieret som det er . Her tænker jeg på de insekter de fanger .I det møg vejr ,som det var i dag ,var der ingen sommerfugle men mange bier / hvepse og kun lidt guldsmede .Men der var nok til fuglene . Den ene gren fra det gamle hyldetræ bliver brugt meget af fuglene ,så det er godt jeg fik den sat op til dem .

Ikke den store fangst i dag ,men det var regnen der var skyld i dette.

Bier .                                       guldsmede .                                            sommerfugle.

98                                                14                                                                  2

Her ses en biæder flyve ud med ungernes afføring.

                                   

Fredag d 10 juli.

Vejret var lidt overskyet men gik over i regn senere. Det var meget kold her til morgen. Temperaturen var 12 grader Var der ud i dag kl. 6,45 .Der var ingen fugle at se eller høre Kl. 7,30 kom den første og det er den der er deres vagt post Den sætter sig i det højeste træ, hvor den har oversigt over hele området . Efter ca 1 time begyndte alle fugle at fodrer deres unger og der er nu gang i alle 5 huller. I dag flyttede jeg 2 store grene og fik dem gravet godt ned da de væltede hele tiden . Jeg havde en spade med der ud , så de er blevet gravet godt ned nu. I dag var det mest humlebier, der blev fanget og det ser ud af at dem er der nok af. Jeg kan se, at i hullet til højre er der 3 fugle til at fodre ungerne op. Den 3 fugl sidder på jorden og venter på at den kan komme ind til ungerne for at fodrer dem .( se foto ) Det er den hun jeg har set parer sig med hannen fra denne rede.

Her er de 3 fugle der fodrer ungerne i højre siden af grusgraven .

Mine store grene fra hyldetræet bliver brugt rigtig meget og det er her fra de nu flyver ned til ungerne for at fodrer dem. Vejret var ikke for godt, men der blev fodret godt i alle huller .

Dagens fangst :

Bier .                                  guldsmede.                           sommerfugle.

132                                           14                                       5

Fodringe i de 2  huller  af begge fugle .

Hul.   1                                          Hul. 2

14                                                  17

Nu da der er kommet unger ,begynder biæderne at fange mange insekter Det er især bierne det går ud over .

                                                          

Mandag d 13 juli.

Var der ude i dag i dejlig solskin .Fuglene var i gang da jeg kom kl. 8,00 . Igen sad den gamle han i toppen af det højeste træ hvor jeg sidder .Han holder udkig om det hele nu er ok. Der blev fodret i alle huller, så ungerne har det godt. Kunne se i dag, at der er kommet flere dagsommerfugle til, så det er en god ting for fuglene. Der var knap så mange guldsmede i dag. Men jagten foregår stadig væk over marken mod naboens gård ,plus over selve grusgraven, hvor der er fyldt med humlebier. Når jeg sidder og iagttager biæderne, kan man rigtig hører summen af alle de bier her ,så det er en god ting for biæderne .Når jeg skal se om der er aktiv omkring rede hullerne ,kan jeg blot følge flokken af skovspurve .De samler alt op der falde på jorden uden foran hullerne .

Dagens fangst .

Bier .                                 sommerfugle.                                        guldsmede.

98                                                                42                                                             18

                                   Fodring af deres 2 rede huller.

Hul. 1                                            hul. 2

21                                                      16

                                                D 17 juli.

Fredag d 17 juli Skal på ferie i morgen  derfor tog jeg der ud i dag. Vejret var dejlig solskin. Da jeg kom der ud var der 2 fugle der fløj rundt. Lidt efter kom vagtposten og satte sig i toppen af sit træ bag mig. Der var lidt uro i dag . Først kom der en spurvehøg på fulde gardiner. Heldigvis fløj den meget lav igennem grusgraven, så det er de andre fugle den er ude efter .Men biæderne letter med det samme og flyver forvildet rundt inden de begynder at fodrer igen . Kan også se at kornmarken bag mig er blevet høstet ,så der har nok været en del uro der ude, så det er nok derfor biæderne måske er lidt nervøse. Alle par er ok og der fodres i alle huller .Det er sjovt at følge dem med de insekter de fanger. De variere godt nok meget .I dag var der rigtig mange guldsmede i de fangede og det var store guldsmede ( se foto )

Her med en stor guldsmed.

.Sommerfuglene var der ikke mange af .Jeg havde på min gren 5 biæder på engang ,så det er jo en flot syn at se på. Jagten foregår stadigvæk for det meste ude over markerne mod vest og da kornet til den anden side er høstet ,vil de nok jage endnu mere her .

Fodringen til hullerne varierede meget i dag :

Hul 1                                                      Hul 2

11 gange                                                15 gange

Bier.                                          guldsmede .                                           sommerfugle.

38                                                 91                                                                  17      

Her kan se det er guldsmedene der bliver fanget mange af.

                                           Lørdag d 25  juli.

Sol / overskyet 15 grader. Da jeg kom der ud kl. 730 var der ingen biæder. Først kl. 8,25 kom den første biæder frem ,selv om vejret var godt. Begge kornmarker er blevet høstet og jeg kan se ,der har kørt traktor nede i grusgraven, så jeg var lidt nervøs for ,om det havde været for meget for biæderne. Men nej. Kl.9,15 var alle biæder i gang med at fange insekter og nu kunne jeg se , i 2 af hullerne var der unger ,der sad ude i hullet for at få føde( se foto ) .Det er samme tidspunkt som sidste år de gør dette, så det tegner jo godt for fremtiden .De 2 ekstra fugle hjælper også med at fodre i rederne .men i år har jeg opdaget, de ekstra fugle ikke fodre i en bestemt rede, men hjælper til i flere forskellige reder. Dette er nyt for mig .En anden ting jeg opdagede i dag var dette,der er kommet mindst 2 par biæder mere til .Hvordan kan jeg se dette ? For det første ,da fuglene fløj rundt, kunne jeg se , flokken var blevet større  og i løbet af dagen ,var der 2 forskellige par ,der begyndte at grave rede hul ud. Dette gjorde de på samme tid .Jeg tror det er ungfugle ,der har fløjet rundt i Danmark og er kommet tilbage til stedet . Måske er nogen af dem født her og kender stedet.( se foto )

Her er det ene par der er kommet til stedet i slutningen af juli måned . De ser efter en redeplads.

Jeg kan også se at der er flere sommerfugle i år , så det er jo dejligt, der er nok af dem i år . Selv om kornet er blevet høstet ,er der insekter nok til biæderne Talte også med ejeren i dag og jeg spurgte til grusgraven om den får lov til at blive som den er nu. Og det bekræftede han for mig, det gjorde den .Det var jo en rigtig god melding at få .

                                  Fodring i hullerne i en time .

Nr . 1                                                                          Nr. 2

32 gange                                                                               29 gange

Nu kan man se at der er store unger i rederne, da de skal fodres flere gange i timen.

Bier .                                        guldsmede.                     sommerfugle.

128                                          43                                                 79   

Her kan man se ungerne ,der er ved at være fremme i hullerne for at få føde.

                                            D. 29 juli.

Da   jeg vil prøve at observerer biæderne i alt slags vejr ,tog jeg der ud i dag . Der var sol om morgen . kl.9.15 begyndte det at regne og det blæste meget kraftigt i dag, Da jeg kom der ud kl. 7,00 var der ingen fugle at se eller hører .Først kl.7,50 kom den første biæder og lidt efter en mere .Først kl. 8,30 kom de alle sammen og nu kom der gang i fodringen af ungerne .Alle huller er ok og nu kigger ungerne ud af alle 5 huller  I dag var der en enkelt unge der havde forladt reden ,men de andre unger sad stadigvæk i hullet  .Det var bier og guldsmede ,der stod på menuen i dag . Der var ikke mange sommerfugle ,nok på grund af vejret . Da regnen begyndte, satte alle fugle sig i de høje træer for at de selv kunne beskytte sig for regnen . Kl.10,30 holdt regnen op og solen kom frem igen ,men det blæste meget kraftigt .Fuglene begyndte først at fodre kl. 11,00 ,men så kom der også gang i dem .De fangede insekterne lige omkring hullerne og ungerne blev stop fodret nu .Nok på grund af, hvis regnen kom igen, har ungerne fået mad ,så de kan klarer sig i flere timer . Jeg talte i dag 14 biæder ,så de  4 fremmede fugle, der kom for et par dage siden, er stadigvæk der ude og de hjalp også til med at fodrer ungerne. Jeg tror inden for de næste 8 dage er alle unger fløjet af reden ,så det bliver spændende at se ,hvor mange unger de har til sammen .I dag måtte jeg ned og sætte en af mine store grene op igen .Høstmaskinen havde været for tæt på,så den var væltet .Den anden gren var øde lagt så ,så næste år skal jeg have nogle andre grene sat op ,som skal stå længere nede af skråningen ,så de store maskiner ikke ødelægger dem igen Ellers var alt som det skulle være der ude. Notaterne for fodring af de huller er taget før regnen kom, så inden timen var gået var der trukket mørke skyer op så i den periode var fodringen ikke stor .

Der er også mindre insekter på grund af regnen

Hul   1                                            hul   2

18                                                     23

Guldsmede.                                 bier.                                 sommerfugle.

 65                                                89                                                 11

                                           D. 31 juli.

Da jeg skulle hente mit barnebarn i Middelfart fik jeg chancen for at følge biæderne en eftermiddag i fuld sol med 25 grader .Det blev  en  fantastisk dag. Jeg var der ude omkring kl 14,30. ingen fugle. Jeg kunne se unger hænge ud af reden i de 4 af rederne Efter ca. 30 minutter kom hele flokke af biæder og de jagede nu på fulde drøn .Og det var alle fugle der var i gang. Lige så snart ungerne kunne høre de gamle fugle ,kom de langt frem i hullet og nu blev de prop foderet af alle fugle.Jeg talte 15 gamle fugle ,men jeg tror der var flere En fantastisk syn at følge. Efter 45 minutter forsvandt alle fugle på en gang igen og de var væk i 50 minutter.De kom alle sammen tilbage på engang i en stor flok  .Denne gang talte jeg 17 fugle . De fløj ikke langt fra rederne ,men fange insekter lige over den lille eng ,der er sammen med grusgraven .Igen en fantastisk flot syn og se alle de flotte fugle være i gang i luften .Kan også se at varmen betyder meget for, alle fugle bliver aktive.Så også for første gang at fuglene satte sig i græsset nede på den lille eng som er omkring grusgraven. Kunne ikke fotografere dem fra det sted jeg står ,men kunne nyde synet af dem .Det var også nok for mig . Jeg tog hjem kl. 17,00 og da var fuglene i fuld vigør, da jeg kørte hjem. Kontrol af rede hullerne kunne jeg ikke lave på samme måde i dag, da jeg ikke var sammen med biæderne i en hel time. Men i 45 minutter brugte de det her tid på de 2 reder

De store tal skyldes at de jagede kun lige omkring hullerne og fløj ikke langt væk.

Hul. 1                                    hul. 2

38                                         41

Insekter:

Bier.                                       guldsmede .                                   sommerfugle.

221                                                    61                                               39

                                                                D. 2 august.

Jeg blev ringet op af Rita at de havde fundet en biæderunge nede bag deres gård .Kørte der ud med det samme for at se hvad der var sket med ungen. Da jeg fik set på ungen, kunne jeg konstatere, at det var en unge der var i en god foder stand og fejlede ingen ting .Vingerne og benene var ikke brækket eller ødelagt og alle fjer var intakt .Jeg tror den var kommet ned i noget høj græs og fjerene var blevet våde . Græsset er kan jo meget fugtig om morgenen. Da den var fløjet af reden for et par dage siden ,havde den ikke de kræfter i vingerne endnu til at den kunne lette igen. Nu er det en fordel, jeg kender alle rede huller og viste hvad hul ungen kom fra . Jeg tog den med der over  til rede hullet og puttede den ind her .Den løb ind med det samme i hullet,så nu kunne den lige være der inde i nogle timer og så er jeg sikker på at den nok skal klare sig selv igen. Kunne også se at dens forældre var i grusgraven endnu Så jeg tror det blev en lille solstråle historie for denne biæder unge.

Her er ungen, der kom tilbage til sin rede. Som man kan se er det en stor og velærnæret unge .Jeg er sikker på den nok skal have klaret sig.

                                                                D .5 august.

Vejret var godt og jeg tog der ud kl. 13,00 Da jeg kom der ud ,var der ingen fugle at se . Kl.13,45 kom hele flokken og jeg talte 15 fugle Der har nok været flere De fodrer på livet løs og efter ca 45 minutter var de færdig med at fodrer og hele flokken. fløj over i naboens højre træer . Her  var flokken  til kl. 15,30. Biæderne var blevet skræmt af 2 persoen ,der ville være i grusgraven for at fotografere biæderne . Fuglene i venstre side fodrede ,medes de 2 fotografere var her.Biæderne var meget nervøse .Parret i højre side ville ikke ned til deres rede før de 2 personer var væk. Det er sådan noget der ikke er ok. Man går ned i grusgraven selv om man ikke kender stedet .og dette påvirker fuglene meget. Tilbage til fuglene . Da der var ro over det hele var der fuld gang i dem og kan se at der er unger i 3 reder endnu ,men disse unge vil gå af reden i løbet af 3-5 dage . Der blev i dag fanget rigtigt mange guldsmede .

                                    Tilgang til rederne.

Rede 1.                                    rede 2. ( ny rede )

36                                                  38

Guldsmede.                           bier.                                                   sommerfugle.

178                                           65                                                            91

Her er 3 gamle biæder der fodrer i denne rede .Det ser man tit at der er flere fugle til af fodrer ungerne.
Den her unge skælder ud ,Vil gerne have noget at spise.

                                                 D . 8 august.

Var der ude kl.6,00. Det var varmt og der 17 grader. Ingen fugle før kl. 7,30, men så kom de også alle sammen på en gang . Talte i dag 23 biæder. 3 reder er ungerne ikke fløjet fra reden endnu ,men vil ske inden for 1-2 dage En ting der er rigtig godt der ude er den store gren som Vagn og Rita har sat op i skellet. Grenen står helt oppe på toppen af grusgraven. Jeg tror alle biæderne bruger den til at flyve her fra og ned til ungerne . Jeg skal næste år have sat 2-3 grene mere op af sammen størrelsen .( se foto )

Her er grenen som Vagn og Rita har sat op .Som man kan se på billedet bliver denne gren brugt flittigt .

Men i dag fandt jeg ud af noget som jeg ikke var klar over inden i dag . Grenen bliver også brugt til , de gamle fugle jager her fra ,men samtidigt er der en beskyttelse for alle unger , da denne gren står meget tæt på 2 store grønne træer. Det bevirker , når de gamle fugle fanger insekter ,kan ungerne sidde godt beskyttet i de 2 grønne træer .Men grenen bliver også brugt til, at de  gamle fugle flyver rundt i grusgraven for at finde en god rede plads til de kommer tilbage næste år. Det er faktisk alle biæder, der søger efter rede plads i den tid de ikke fodre ungerne .Jeg er først i år blevet klar over ,at det er ynglefuglene der gør dette .På denne her måde er de også med til , at finde egnede rede pladser i grusgraven til mig .Det vil jeg da udnyttes til næste år ,så vi måske kan få flere par til at yngle her. I 2 af rederne var der i dag med sikkerhed 4 fugle der fodrede i hvert deres hul. Det er set før.

Her kan man se der er 2 unger i rede hullet.

For første gang i de 4 år jeg har været der ude, så jeg i dag 2 unger i rede hullet samtidigt.( se foto ) Det har jeg aldrig set før .Men jeg skal love for at i dag var der gang i guldsmedene og dagsommerfuglene Det er et godt tegn for fuglene til de kommer tilbage næste år.

Hul 1.                                                       hul  2.

52                                                             45

Bier.                                               sommerfugle.                              guldsmede.

258                                                       88                                                 155

Her bliver en af ungerne fodret.
Her er en af ungerne der forlader reden og får sin første flyvetur.

                                                            D. 14 august.

Så kom den sidste dag  jeg skulle ud til biæderne Det er altid trist når den sidste kommer med biæderne .Men så kan man glæde sig over at det har været en godt år for biæderne . Vi startede med 12 fugle ,hvoraf vi fik 5 par der har yngle . Omkring d. 15 juli kom der pludselig 2 par mere til grusgraven, så nu var vi oppe på ca. 16 gamle fugle. Der kom mellem 12-15 unger ,så flokkender vi sender sydpå vil nok være omring  30 fugle. Det er da en pæn flok at slutte af med og det giver da også stor håb for, at der vil komme en flok tilbage i 2021 for at yngle her  .

Hvis man skrive overskrifter på 2020 vil jeg nok sige følgende :

Biæderne kom  som de plejer d 20 maj 2020

Vejret har været med biæderne i 2020.

Grusgraven  har været god for biæderne her i 2020.

Alle 3 slags insekter har der været mange af i hele perioden .

Vi har været fri for rovdyr ( mårhund )

Der har været flere rovfugle i år ,men tror ikke det har haft store betydning for biæderne.

Buskene i den del jeg sidder i bliver brugt meget i den første del af tiden biæderne er her  .

Når ungerne kommer og er ca. 10 dage gammel bliver den store gren som Rita og Vagn har sat op brugt rigtig meget og er en stor gevinst for biæderne.

Negative 2020

Negativ i 2020 har været  at der har været flere fotografer i år som ikke bliver ude på vejen ,men går ind i grusgraven.

Det værste jeg opdaget var i dag ,da jeg opmålede rederne .

Terrassen der går rundt i grusgraven har haft besøg af mennesker. Her var fodspor lige under rederne .Her taler vi fra terrassen op til hullerne på ca. 50 cm .Hvad man har set efter ved jeg ikke men det er ikke ok .Sådant noget kan være med til at biæderne forsvinder fra vores plads.

Min dagbog 2019

Biæder 2019

                                Fuglene ankom d 19 maj  

Biæderne har  muligvis været i København d 17-18 maj på grund af blæsten. Fuglene var i København fredag og lørdag og så forsvandt de her fra .Søndag var de her .Var der ude første gang d 21 maj og været var lidt skiftende vejr.Lidt overskyet og lidt solskin Jeg talte 10 fugle og så at der var 4 par i gang med at grave huller 3 i venstre side og et par i højre side Jeg kan se at mine pinde som jeg er sat op nede i grusgraven virker rigtig godt .Der sidder fugle næsten på alle pinde . Bemærkede at fuglene var meget interesseret i den del til venstre ,hvor der desværre står mange bregner .Det område kunne sagtens ryddes og man udvidede på denne måde rede mulighederne . Insekterne de fangede foregik meget nede på græsområdet foran grusgraven .Kunne se at her i dette område er der en del guldsmede .Bierne hentede de mere højere oppe i luften .

Sommerfugle.        –                bier .             –                           guldsmede.

 0                              –               86                –                                           21

Anden gang i grusgraven.

Tirsdag d. 28 maj.

Var der fra kl.7,15 til kl. 11,15. Det var meget koldt .Kun 9 grader fra morgen .

Så først kun 1 fugl og lidt efter kom der 2 fugle mere . Ca. kl.7,50  begyndte fuglene at komme .Ca halv delen fra Rita ,s gård og resten fra marken bag ved vejen hvor folk holder. Jeg tror stadigvæk der er mellem 10 og 12 fugle.Der er med sikkerhed 3 par der har gravet rede hul.

Redefordelingen :

  1. nede til venstre hvor de plejer .
  2. lidt højre oppe i samme side ,men også hvor de plejer
  3. men så et ca. 10 m. ud i grusgraven fra det første hul .det er et nyt sted i den tid jeg har fulgt dem
  4. Der er også et par i gang helt oppe i toppen og et et par til højre hvor mårhunden var. De 2 sidste par skal jeg lige afvente om det bliver til noget.

Der var meget aktivitet i dag .Hannerne passede godt på deres rede og fuglene jagede hinanden rundt i grusgraven .Føden i dag var næsten kun bier . Der var flere biler ude på vejen de holdt og skulle se biæderne. Jeg tror at biæderne er næsten væk fra det gamle hyldetræ ,hvor de plejer at være i .Der var ikke en fugl i træet, medens jeg var der ude ,men alle mine grene i grusgraven bliver brugt meget ,og det er jeg da lidt stolt over, at de virker som jeg havde håbet på. Kan også se i forhold til før ,flyver biæderne ikke så langt væk mere, men vender hurtigt tilbage grusgraven. De huller fra ræve/ mårhund der var ude i grusgraven, har jeg stoppet til inden fugle ankom for at se om der var aktivitet her . Alle huller er stadigvæk lukket  ,så ingen aktivitet her Der kom en gammel tårnfalk forbi i dag og fuglene lettede ,men vendte hurtigt tilbage . Kan også se at de i den modsatte side, har biæderne prøvet at hakke hul længere nede af siden mod bregnerne ,,så man skal nok tænke på om man på et tidspunkt kunne rydde dette stykke for at få mere rede plads til deres redehuller.

Sommerfugle.        –                bier .             –        guldsmede .                         

 5 ( nok plusa gamma  ugler )                138        –                   5     

                           

Torsdag d 6 juni.

                     Var der fra kl.10,30  til kl. 15,30    Vejret var meget lummert ca. 25 grader. Omkring kl.11,45 trak det sammen til regn og torden og det varede ca. 1 time ,derefter sol -lidt overskyet og lidt mere blæst. Kan se at æglægningen er startet ved de 4 par .Det kan ses på at hunnen sidder meget i hullet og hannen sidder uden for og holder vagt . Samtidigt er parringen godt i gang og det er også godt tegn på,at der lægges æg nu. Rugningen starter omkring d 10 juni og der vil være unger omkring d 24-25 juni i de 3 reder. Det øverste hul er ca. 1 uge bagefter de andre. Det 5 par i højre side er først ved at lave deres hul .Måske et ungt par der starter første gang. Antal fugle er jeg nu sikker på ,at der mindst er 12 gamle fugle .De  par ved redderne og mindst to tilbage i træerne . Meget stort aktivitet inden regnen kom,da der her er mange insekter at fange.Efter regnen er stoppet samme opførsel Mange insekter og stor aktivitet. Hunnen forlader kun hullet ,hvis hannen kommer og holder vagt ved reden .Så er hun ude og fange insekter og tilbage til hullet . Kan også se at det gamle hyldetræ ikke bliver brugt meget ,der var første fugle i dette træ over middag .Alle fuglene bliver ned i grusgraven ,fordi jeg har sat disse grene op til dem som de bruger flittigt.

De 5 reders placering :Venstre side.

Sommerfugle.                                bier.                                    guldsmede.

42                                                     289                                      73                             

Vejret var lidt skiftende med sol / overskyet men ikke regn

29 juni Så først den første biæderne kl. 7,00 . Kl. 8 havde jeg set 3 biæder. Det viste sig at de par der har hul nederst over mod naboens gård har unger .Begge fugle fodrede her .De 3 andre huller var der rede skift med ca. 1 times mellemrum ,så det vil sige a,t her er enten helt små unger eller æg.Det sidste par til højre, kan jeg se ,at der er gravet mere ,inden jeg tog på ferie ,men her så jeg ingen fugle .Kan godt ruge her.( det viste sig at det ikke var blevet til noget ).Der var ikke meget aktivitet i grusgraven, da de fleste par ruger .Fuglene sad spredt rundt om i de høje træer .

Kunne se fuglene fange en del vandnymfer.

Sommerfugle.                 bier.                     guldsmede / vandnymfer.

11                                    3                                         14 – mest vandnymfer

6 juli .

Var der ude ca. 7,45. Det var meget koldt og biæderne startede først med at fange insekter fra ca. kl.8,15 Vejret var overskyet / med lidt sol ,men koldt ca. 12-14 grader. Der er med sikkerhed 4 par ,men der er måske kun 3 par der har unger. Der er en ekstra fugl ,men hvor er de andre 3 fugle henne  ? Der var 12 fugle i starten. Parret til højre er væk. Det er det øverste par der er usikker .Måske har de ubefrugtet æg .så dem kun 2 gange komme til reden. ( det viste sig ,at de var ca 1 uge efter de andre og her kom der også unger ud af reden ). De andre fodre jævnligt i hullerne .Men kan se solen spiller en stor rolle med aktivitet. Prøve at måle en time i det kolde vejr hvor tit der kom fugle til reden ( prøver dette i resten af sæsonen hvor de fodrer ungerne ), Her var gennem snittet ca. 14 fodringer i en time. Prøver at måle det samme i varmt og solskins vejr. Det var mest bier der blev brugt til madning og det skyldes nok det kolde vejr. Fuglene fløj over på den anden siden vejen, for at fange bier og det kunne godt tyde på, at det kolde vejr spilder ind her .Inden insekter omkring grusgraven.

Bier .                               guldsmede .                              sommerfugle .

224                                    14                                                    42

       D. 13- juli .

                           Fra kl.8,00 til kl. 12,30. Fik bekræftet i dag at der er 4 par der har unger .Tror ungerne er ca. 10 dage gammel. Vejret var overskyet med 18 grader. Biæderne henter stadig væk insekterne et stykke væk, da jeg tror området i skygge ikke er fyldt med insekter og bier. Kan se at bierne er mest humlebier de fanger og sommerfugle er plusa gamma ugler ( ikke så mange dagsommerfugle og guldsmede lige nu ).Bemærkede i dag at fuglene flyver mest samlet afsted efter føde og kommer samlet tilbage . Det gamle hyldetræ bagved blev brugt lidt i dag ,men ikke så meget som det skete før .Alle 4 huller er i samme side .3 i skråningen med ca. 1,5-2 m mellemrum og det 4 hul er foran det første hul.

Der var fodring med ca. 7-8 fodringer pr. time i hvert hul .

Bier.                                        sommerfugle.                                                 guldsmede.

82                                   39                                                 3

D. 16 juli fra kl. 11,15 til 14,30.

Dejlig solskin ,med lidt vind Ca. 20-22 grader. Der var meget aktivitet omkring grusgraven .Kan se at i solskin bliver fuglene omkring grusgraven og jager her fra .Man kan også se på fodringen ,at fuglene jager omkring grusgraven ,plus ungerne er blevet større . Det nu begge fugle der fodrer så ungerne er omkring 12 -14 dage gammelt. Der er unger i 4 reder og det syntes jeg er flot .Tror der er 10 gamle fugle. Da solen og varmen er kommet ,fanger biæderne mange guldsmede og dem er der jo lidt mere foder i til ungerne . Skovspurvene er også på plads omkring hullerne ,for her finder de rester fra insekterne ,som ungerne ikke spiser. .Det har jeg også oplevet de andre år. Det gamle hyldetræ oppe i grusgraven, bliver nu brugt af 2 par .Det er de 2 par der er nederst i grusgraven .Om det er for at se om der er klar bane til hullerne er svært at sige .De andre 2 par flyver direkte til hullerne

Der blev fodret i 2 huller ca 25 gange i hvert hul i en time .

Guldsmede.                      bier ( især humlebier )  .            sommerfugle.

                                               Både gamma ugler og dagsommerfugle.

88                                                        114                                            41

     22 juli fra kl.7,30  til kl. 12,00.

Det var tåget om morgenen. Det ville blive meget varmt. Da jeg kom så jeg 2 biæder ,men ellers kom der først fugle efter kl. 8,15 ,da solen var ved at bryde igennem. Da først solen kom ,var der gang i biæderne og der er 4 par der fodrer unger. Det øverste hul er skrænten skredet lidt sammen ,men hullet var indtakt ,så fuglene fortsatte med at fodrer ungerne. ( ungerne kom også ud af reden  her ). Kan se at dagsommerfugle er gået meget tilbage ,og om det får betydning for biæderne på længere sigt ved jeg ikke ,men det håber jeg ikke det får . I dag tog de bl.a slet ingen dagsommerfugle ,kun plusa gamma .Af bier er det mest humlebier lige nu . Dem bliver der fanget mange af. Tror ungerne er mellem 16  -20 dage ,De kan ikke ses i hullet endnu.

Bier .                                 guldsmede.                                     sommerfugle.

111                                       26                                                 14 alle gama ugler.

       27 -juli   fra kl. 6,15 til kl.11,30.

Den første biæder så jeg kl.7,10. Der kom 7 stk mere og satte sig i det visne træ. I dag var det guldsmede, der blev fodret med .Sommerfugle så jeg slet ingen af der blev fanget .Ikke godt. Der var unger i alle 4 huller og det er første gang jeg jer dette. Det nederste hul fløj der 5 unger ud af kl. 10,30 på engang. Det var sjovt at se .Da først den første unge fløj ud af hullet, kom de andre som perler på en snor. Ungerne kunne flyve med det samme og de fløj væk sammen med de to gamle fugle for der efter at sætte sig i træerne i skellet til Rita og Vagn jord. Det var også første dag, jeg så tårnfalkene nede omkring rede hullerne og der var mange skovspurve ved hullerne. Ved det første hul ,hvor ungerne fløj ud fra, var der også 4 gamle fugle der prøvede at grave en rede hu.l Om det er fugle der er kommet til ved jeg ikke ,men jeg kunne følge dem og kunne se de ikke hørte til nogen af de 4 huller.

Guldsmede .                          sommerfugle.                          bier.

214                                               0                                            105

            Mandag d 31 juli.

Kl. 8,30 til 13,30 Vejret var varmt – fugtigt varme Ikke meget sol. Stor aktivitet med det samme. Fuglene var i gang med at fodrer .Der er stadigvæk unger i de 3 huller. Meget store unger, der snart flyve af reden. Måske inden for 1-3 dage. I dag fodrerede de med mange dagsommerfugle. Især tidselfugl og dagpåfugleøjer. I dag sad der igen en fugl og kredsede en redehul ud. Tænkte på om det er fordi den afmærker stedet til næste år ? Bliver spændende at se. Jeg regner med ,at sammen med de 5 unger der er fløjet ud ,er der mellem 12 til 17 unger der ude lige nu .Der er kommet flere fugle ude fra . Ungerne gemmer sig igen i træet over mod nabogården. Her kan de gemme sig for rovfugle og dårlig vejr .

Guldsmed .                 sommerfugle.                            bier.

119                                72                                             101

                       D. 6 august fra kl. 14,15 til 15,45.

Da jeg kom var der 3 gamle fugle i området. Talte med Jesper Toft , som også havde set 3 fugle flyve til et hul for at fodre unger. Det er rigtigt, at der kun er 1 par tilbage. De andre unger har forladt reden og er sammen med de gamle fugle væk fra området . Det øverste hul ,her er fuglene kommet senere i gang og derfor er ungerne længere tid i reden .Jeg regner med , om 2-3 dage er disse unger også væk og så er det slut for i år. Jeg mangler nu kun lige at få grusgraven målt op og registreret så det hele er klar til næste år. I dag var der ikke mange insekter at notere da fuglene ikke fløj så meget til reden og samtidigt kom der et par regnbyger. Men jeg kunne se at det var guldsmede og humlebier de fodrede med .

Var der ude for sidste gang i dag d 12 -8.

Der var ingen fugle at se eller hører i de 2 timer jeg var der ude.

Jeg har målt alle huller op og det gav følgende resultat . Startende i venstre hjørne forneden.:

Hullet her en dybde på 90 cm .Den er 50 cm fra den øvetste kant og 40 cm til bunden ( det er den skrænt der går rundt i grusgraven )

Fra denne her til hullet ude i grusgraven er der 2,30 cm

Hullet har en dybde af 67 cm Denne væg har en højde og bund på ca, 40 cm hver vej.

Hullet højere oppe har en dybde på 70 cm .

Der er ca. 70 cm til toppen og 40 cm tilbunden

Afstanden til hul 1 er på 3,40 m og til den øverste er der 3,80 m

Det øverste hul har en dybde på 1,28 m

Her er 40 cm til top og 30 cm til bund

I højre side hvor mårhunden var sidste år er der gravet et hul ud som har fuld længde .Den er 90 cm dyb

Hvorfor de ikke har ynglet her ved jeg ikke .Har billeder at de graver her ,men på en eller anden måde er de stoppet med dette Har prøvet at sætte lidt pinde op rundt i grusgraven for at give mig nogle nye ideer  Hvordan det skal se ud næste år ?

                              Hvordan er året så gået ?

Punkt 1. –    fuglene kom til normalt til .ca omkring d. 20 maj

Punkt 2. –   antal fugle var også hvad jeg regnede – håbede på efter de havde haft et godt år i 2018.

Punkt 3. – redernes antal er vel også hvad jeg håbede på. Sidste år 5 par ( 1 kuld gik til ) I år 4 kuld+ et par var i gang men blev ikke til noget.

Punkt 4. –  føden I år var der mange guldsmede fra ca. 1 juli .I starten var bierne det store føde emne . Dagsommerfugle er et problem Efter de i 2017 brugte mange af dem ,har de her i de 2 sidste år ikke fanget mange dagsommerfugle. Hvorfor ?? Svært at sige? Flere årsager ? Dagsommerfuglene går tilbage – de sommerfugle der kommer sydfra er kommet senere eller i år var der rigtig mange guldsmede.

Punkt 5. – antal gamle fugle – 12 styk -så det tegner også til at vi i 2020 mindst vil få omkring samme antal fugle som i år.

Punkt 6. – regner med at der har været omkring 15 unger – flokken har så været oppe på ca, 25 fugle der er trukket sydpå.

Punkt 7. – grusgraven ser ud som den har gjort i de 3 år jeg har været der ude.

Punkt 8. – fotografer fra ca.sidst i juli til afgang omkring 20 august har der været flere fotografer end normalt .Desværre har der været nogle af dem ude i kornmarken og dette er ok.

Punkt 9 .afgang sydpå var også normalt Er blevet set og hørt omkring d. 20 august og dette er normalt.

Min dagbog om biæder fra 2018

13 maj første dag de ankom biæderne til deres rede plads. ( har fået det bekræftet af naboen til grusgraven ).                                        

Søndag d. 13 maj er der ankommet minimum 12 fugle til grusgraven. Det er 8 dage før end sidste år, hvor de ankom d 21 maj. Alle flyver rundt der ude og ser ud til at de har det godt. Tror det er første dag de er her ,da der er meget aktivitet i området ,som om fuglene først  skal finde deres plads. Vejret er godt ,med høj sol omkring 22 grader og det har det været i de sidste par dage. Markerne omkring grusgraven er sået til ,lige som sidste år. Korn på de 3 sider af grusgraven og majs på den sidste side .

Jesper Toft og jeg var der ude for at sætte nogle grene op i skråningen og nede i grusgraven ,som fuglene kan benytte, før de flyver op til deres rede huller og også nogle store sten ,foran rede hullet ved indgangen til grus graven.Det er denne rede hul der ligger meget lavt og sidste år brugte de meget stenene foran til at sidde på inden de fløj til reden.

                                                   14 maj

Var der ude i dag kl.9,30 i ca. 1 time.

Der var stor aktivitet omkring hullerne .Som jeg ser det er alle nye huller, der bliver lavet  til at yngle i .Der var 4 par i gang og da jeg kørte hjem kunne jeg se, der var flere biæder i træerne på den anden side af vejen .Det er måske de fugle ,der er trukket med op og ikke yngler i år .Bliver spændende at se . De grene vi har sat op til fuglene i grusgraven, er en stor succes. Tror alle grene var i brug i dag og det visne hyldetræ bag mig ,var der kun fugle i 1 gang ,så det ville jo være rart, hvis vi kunne vende fuglene til kun at være i grusgraven .Hvis man satte et par meget store grene op nede i grusgraven ,er jeg sikker på at fuglene vil blive nede i grusgraven.I år vil jeg prøve at noterer de insekter ,de fanger og spiser. .Hvor mange af hver .Som det er lige nu er det bierne det går hårdt ud over ,da både sommerfugle og guldsmede er først ved at komme frem i stor tal.

I dag blev der spist 12 bier.

2 sommerfugle.

1 guldsmed.

Stadig væk talte jeg omkring 12 fugle.

Høj solskin med omkring 25 grader ’.

                                         15 maj.

15 maj 2018 var der ude fra kl.9,30 til 10,30 Her var der 2 mand fra Esbjerg + der var 3 andre biler på vejen ,medens jeg sad og iagttog fuglene. Der er storaktivitet af fugle i grusgraven .Tror stadigvæk der er 4-5 par der gør klar til at yngle .De er spredt over hele grusgraven 2 par mod vest – 2 par foroven ca. midt på og et par til øst i det lave stykke, Pindene vi har sat i vækker stor lykke hos fuglene ,I dag var der også kun 1 gang ,der var en fugl oppe i det visne hyldetræ. Har også fået noget bekræftet i dag .Fuglene graver nye rede huller hvert år , så de bruger ikke de gamle huller til at yngle i hvert år.  De kan så være en fordel ,at skrænterne skrider ned om vinteren ,da det giver fugle større muligheder for at lave et nye huller hvert år ,men kan selvfølgeligt også på længere sigt være en begrænsning på antal af fugle i grusgraven .Der skulle gerne være plads til at fugle flere fugle kan yngle der nede i grusgraven. Læste om, at de kan yngle tæt på hinanden .Ja det er måske ret ,men alligevel kan jeg se ,at de kræver lidt afstand  i mellem hullerne .Tror de kræver mindst 1 -2 m i mellem hullerne og så kan man jo begynde at regne ud hvor mange par der kan være i grusgraven .Som pladsen er i dag tror jeg pladsen max kan bære 5-7 par .Hvis der skulle være plads til flere kræver dette at der skal laves flere og bedre skråninger i grusgraven . Dette er ikke muligt på grund af flere årsager.  Kan også se at hannerne jager lidt med hinanden i den tid rede hullerne bliver gravet ud. Som jeg ser det ,er det hunnerne der graver hullerne ,og de går i gang med det samme de ankommer til stedet. I dag var der en der skød med en jagtriffel ,som gav nogle store brag .Det kunne fuglene ikke lide og lettede mange gange, når braget kom. Det er stadig væk humlebier der bliver spist flest af .

I dag blev der spist:

18 bier.

 1 sommerfugle.

4 guldsmed.

                                           D. 17 maj.

                                    Fra 12,30 til 13,45 Også i dag var det flot solskin med omkring 21 grader.

Da jeg kom der ud var der ikke meget gang i biæderne .Kunne hører dem rundt omkring i de store træer, men ikke meget flyveaktivitet. Efter ca 15 minutter begyndte de så småt at flyve rundt og lidt efter var der meget gang i dem. Kan se at der er 4 par der har påbegyndt en rede hul ind i skråningen. Måske er der også et 5 par der er i gang. Dette kan ses på at der ligger bunker af ny udgravet ler foran hullerne. De 4 par der er sikker er disse her : De 2 par er over mod gården – par 3 i toppen og det sidste par er i højre side helt nede ved jorden. Tror der er et 5 par mellem de 2 par mod gården og så helt oppe i  toppen af grusgraven. Igen vil jeg rose vores pinde i grusgraven Fuglene bruger dem rigtigt meget og de bruger også de sten der er blevet lagt til dem .Kan se at de visne hyldebær træ blev ikke brugt meget medens jeg var der ude .Fuglene blev nede i grusgraven. Oplevede noget i dag som jeg ikke har set før .De 2 par over mod gården var i konflikt med hinanden og også en ekstra han var indblandet i  dette slagsmål.Tror at det var fordi hunnen ville parre sig og det ville de andre hanner ikke se på .De fløj i totterne på hinanden og jagte hinanden rundt i grusgraven Dette stod på et stykke tid og det er en af grundene til at mener der skal være ca. 1 -2 m. mellem rede hullerne

Det er stadigvæk bierne det går ud over lige nu .

33 bier.

10 guldsmede.

6 sommerfugle.

                                                          22 maj.

Var ude ved biæderne fra kl.12,30 til kl.13,00 Så kun et par stykker der fløj rundt .Kunne  hører de andre rundt om i træerne ,så jeg tror de sad i skyggen for at hvile sig . Det jeg var der ude efter var, fordi jeg ville lige have et par billeder af grusgraven for at sammenligne rede hullerne med dem fra sidste år. Som jeg ser det er der 4 par der har gravet rede huller. Når man sammenligner med hullerne fra 2017 kan man se følgende  :

Når vi står foran grusgraven og starter i venstre  side: Hul et er lavet 15 cm over det gamle hul fra 2017 hvor der kom 3 unger ud af reden. Hul 2 er et nyt hul er næsten op i toppen af grusgraven i sammen side Hullet her sidder næsten helt oppe i toppen. Hul 3 er også nyt .Sidder midt på i toppen af grusgraven men denne sidder også helt oppe i toppen. Hul 4 er lavet 20 cm fra det gamle hul i højre side af grusgraven helt nede ved jorden. Hullet sidder 30 cm til venste for hullet fra   sidste år.Fuglene har været utroligt heldig med vejret .De første 14 dage er med høj solskin og mellem 20 og 25 grader .Ingen regn.

                                                  25 maj.

         Var der ude i dag fra kl.6,30 til kl.8,15. Solskin ,men så tidligt er solen ikke nede i grusgraven .Solen begyndte at skinne lidt i grusgraven kl.8,00. Når der ikke er sol i grusgraven er der ikke så meget aktivitet her . En fugl kiggede ud af et af rede hullerne. 2 hanner sad og sang på pindene vi har sat op. En han var i toppen af en busk helt oppe i toppen af grusgraven. Et nyt sted fra sidste år hvor fuglene ikke brugte denne del af grusgraven. Et par var meget i det visne hyldetræ. Dette par ville parre sig , men der var hele tiden en 3 fugle som ville blande sig .Den blev hele tiden jaget bort af hannen fra parret. Inden parringen blev hunnen fodret med mad ( mest guldsmede ) af hannen ,da han nok prøvede at gøre indtryk på hunnen. Man kunne hører flere fugl rundt omkring, så jeg tror de vil blive aktive når solen er mere på. Oplevede i dag at flere af fuglene sad omkring i det træ jeg sidder under med camouflage net og fuglene sad også i toppen af dette træ.De jager meget i dette område ,da det er her bierne er på grund af de vilde hindbær. Kan se fuglene er begyndt at fange mange flere guldsmede. Også en del bier ,men sommerfugle blev der kun fanget 3 af medens jeg var der. Vejret er perfekt til fuglene for at gå i gang med at yngle .Solskin mellem 20-25 grader og ingen regn. Kan også stadig væk se ,at der nok skal yngle mindst 4 par i grusgraven.

Bier.                         16 stk

Guldsmede.            28 stk

Sommerfugle.           3 stk

                                                    28 maj .

                                                              Fra kl. 10,30 til kl. 12,30 I nat har det regnet en del ,men omkring k. 9,00 kom solen frem igen med varme. Omkring 25 grader. Fuglene sad rundt omkring i træerne da jeg ankom. De havde travlt med at parre sig og det er første gang jeg har fotograferet dette. Det foregår på denne måde ,at hannen flyver rundt og fanger insekter til hunnen, og hun bliver fodret med disse insekter.Når han har gjort det nogle gange og gjort tilnærmelser til hende sker parringen.Selve parringen tager vel omkring 1 minut. Er en meget lang parring for denne type fugle Så 3 parringer medens jeg var der ude. I dag lagde jeg mærke til en lille pudsig ting .I de 3 redehuller jeg kunne se fra mit skjul var der en fugl i hullet .Tror det er hunnen der passer på reden. Kom til at tænke på sortspætten som gør det samme .Passer på rede hullet, når nu det er gravet færdigt. Her er det deres artefælders der kan overtage rede hullet ,hvis ikke de passer på denne.

Min erfaring siger mig nu følgende : Når de ankommer til grusgraven er de fleste af dem i par . Begge fugle finder et egnet sted til at grave deres rede hul ( husk et ny hul hvert år ) De begynder at grave en rede hul med det samme de ankommer til stedet. Som jeg ser det er det hunnen  der graver hullet. Når dette er gjort færdigt efter ca. 1 uges forløb, begynder fuglene at parre sig  ,samtidigt med at de nu passer på deres nye rede hul. Med det flotte vejr vi har haft i år, varer det ikke mange dage inden de første æg bliver lagt .Tror inden for de næste  3-4 dage .Det vil sige i starten af juni måned. Der er stadigvæk 4 par der vil yngle i år. Stedet er meget god lige nu til at fange deres føde. Kan se de jager rigtig meget i grusgraven og fanger mange bier og lidt guldsmede i dette område. Næsten ingen sommerfugle ,for de er ikke rigtigt begyndt at komme frem endnu. Grusgraven er dækket af vilde hindbær og brombær og det samler mange bier .Træet jeg sidder under bliver også brugt som sidde plads ,når de jager insekter i grusgraven.

Dagens fangst i dag :

Bier.                                62

Guldsmede .                  21

Sommerfugle.                 0

                                                1 JUNI.

                               Var der ude fra kl.6,00 til kl.8,00.

 Solskin  temperatur kl.6,00 var 16 grader Det er tidligt for fuglene og kunne hører at der sad fugle rundt om i træerne . Omkring kl.6,20 begynder man at kan hører fuglene og kun en enkelt i luften. Kl.7,00 fløj der to biæder i hvert deres rede hul ,så jeg tror æglægningen er i gang. Tror stadig væk på der er mindst 4 yngle par i grusgraven. Det er lidt svært nu at tælle fuglene ,for hvor mange af dem er nu i hullerne . Kan se at de er begyndt at fange sommerfugle Det er ikke dagsommerfugle, men mange små ugler ( natsværmer ) og her er der   gammaugle, Autographa gamma  sommerfugle . Det er en sommerfugl dr er meget alm. Og den findes lige i det krat der er i grusgraven. Dagsommerfugle kommer lidt sendere, når majsener vokset mere op og kornet på markerne er blevet mere moden .Der vil nok gå ca. 14 dage inden der kommer mange dagsommerfugle. Da solen kom til grusgraven omkring kl.8,00 skulle jeg hjem ,men det er her der kommer gang i fuglene, da insekterne begynder nu at flyve.

Bier .                                                          28

Guldsmede.                                              16

Sommerfugle ( natsværmer ).      12         

                                        Juni.

Der er begyndt at komme flere guldsmede ,medens sommerfugle kun lige er begyndt. Digesvalerne er ikke kommet i år ,så der kommer nok ingen. Det er måske, fordi biæderne er kommet så tidligt i år. Nu er jeg helt sikker på at der er mindst 4 par der yngler .De er begyndt at lægge æg ,da hunnen nu er det meste af tiden i reden. Tror også at de ekstra fugle er i området ,da man kan hører dem rundt om i træerne. Det bliver nemmere at tælle dem ,når ungerne kommer ,så man kan se hvad huller de fodre i og hvad fugle der er ekstra

Bier.                           28

Guldsmede.             25

Sommerfugle.           3

                                                15 juni.

Var der ude fra kl.12,30 til kl. 14,00 Kan se at fuglene har ændret adfærd .Hunnerne ruger og det er svært at afgøre, hvor mange par der ruger ,men jeg er sikker på 4 par ,men håber på 5 par. De er ændret social .Nu kan de sidde i samme træ og på samme gren uden at jage med hinanden . Kan også se at der er rede skift . Hver 2 time skifter de plads i reden . Det er stadigvæk bierne der er deres hovedføde. Antal fugle så jeg 5 stk ude på samme tid ,men jeg kan hører i træerne rundt om ,at der sidder flere fugle en de 4-5 par

I dag fangede de følgende insekter :

Bier.   35 stk

Guldsmede. 6 stk

Sommerfugle.  2 stk

                                              24 juni.

Der er nu kommet unger i rederne .Er sikker på de 3 par har unger.Er også helt sikker på at der er  mindst 4 par der yngler i år. Fuglene fløj til rederne hvert 20 minut og de kom alle sammen på en gang. Det er stadig væk bier ,der bliver taget flest af. I dag var vejret heller ikke for godt ,så sommerfuglene holdt sig nok helt nede i græsset,

Bier.   43

Guldsmede.   14

Sommerfugle.  9 – nu er det dagsommerfugle.

                                29 juni.

Var der ude fra k. 13,00 til 14,30.

Stor aktivitet. Der er unger i 5 reder. Der er kommet flere sommerfugle nu ,selv om det er mange gamma ugler der bliver fanget.

Bier.       32

Guldsmede.    21

Sommerfugle .  25

                                 3 juli.

Var der ude fra kl.12,45 til 14,15  i dejlig solskin.    Stor aktivitet.

Den første rede hul i skrænten er der sket et uheld med. Fuglene havde lavet det nye hul oven på det gamle hul og det har bevirket at hullet er styrtet sammen .Kan ikke se om det kun er de første 20-30 cm der er styrtet sammen ,men da fuglene har unger er der ikke sket så meget ved dette .Fuglene flyver ude og ind med mad ,så ungerne har det godt nok .Det har bare givet et stort indgangs hul ,men lad os håber at ungerne kommer godt og sikkert ud. Føden består stadig væk mest af bier. Om det er vejret ,der bevirker der ikke er flere guldsmede ved jeg ikke. Der er kommet lidt flere dagsommerfugle til. Så kun i dag at det var 2 gamma ugler de havde fanget.

Bier. 186

Guldsmede.   29

Sommerfugle.   2

        7 juli.

Var der ude fra kl.12,30 til 14,15 Solskin men det blæste meget. Der blev fodret i alle huller . Største del af insekterne var bier . Tror det var på grund af blæsten at de havde svært ved at skaffe guldsmede og sommerfugle

Bier .                  114    

Guldsmede.         6     

Sommerfugle.     10   

                                              13  juli.

Var der ude fra kl. 11,30  til kl. 14,00 Solskin ,men lidt vind Temperaturen omkring 23 grader. Meget stort aktivitet i grusgraven . Kan nok mærke at ungerne er ved at blive store . Der blevet fodret i hullerne ca.  hvert 5-10 minut .Så en lille pause og så på den igen. Det er svært at se om alle fugle hjælper til med fodringen ,men jeg er helt sikker på, at i 2 af hullerne er der 3 fugle til hvert hul., I området er der mindst 12 gamle fugle.flere Tegner godt for 2019 ,da disse fugle gerne skulle være med til at danne par i 2019. Kan også se at fuglene henter guldsmedene et stykke væk, da vandet omkring grusgraven er helt udtørret .Der ligger en lille mose tæt ved grusgraven og her henter de så guldsmedene. Dagsommerfugle er der ikke mange af i år. De svigter- Heldigvis er der gamma ugler som de fanger mange af.

Bierne er deres hovedføde Både alm. Bier og humblebier.

Bier.                       187

Guldsmede .             62

Sommerfugle .        29

                                                        19 juli.

Var der ude fra kl.  12,30 til kl.14,30 Fuglene var godt i gang med at fodre ungerne. Disse er nu så store at de sidder i hullet. Fandt ud af hvorfor 3 fugle kan fodre i samme hul. Opdagede også noget meget kedeligt. Parret til højre i grusgraven er reden blevet ryddet af et dyr. Den har gravet hul oppe fra og direkte ned i reden .Alle unger er væk .Tror det er en mårhund.Alle 12 gamle fugle var der i dag.

Bier .                      138

Guldsmede .             97

Sommerfugle  .       11